Rólunk

 Bánhidai Ipari Tanoda

1989-ben Két elszánt, innovatív pedagógus tervezett egy építőipari szakmunkásokat képző magániskolát. Több évtizedes szakképzési , valamint  építőipari kivitelezési tapasztalatokra építve egyedi szervezeti struktúrával, nevelési elvekkel hozták létre a Bánhidai Ipari Tanoda Szakmunkásképzőt.  Bánhida község Tatabánya város elődtelepülése, mely a történelem során  elnéptelenedett, majd ujjá éledt. Az alapítvány zászlaját  a kétszáz évvel korábbi község pecsétje díszíti. Az építőipari szakma a magániskola céljait elfogadta és a piac szereplői , tisztelve a szakemberképzés minőségét garantáló módszereket  elfogadta és  befogadta ezt az egyedülálló tandíjmentes kezdeményezést. A korabeli szakmai cégek támogatásával mód nyílt a szakmai képzés feltételeinek folyamatos innovációjára.                                                                                                                                                                                                                   A gyakorlat orientált szakmai képzés a kort megelőzve a szakmai tantervek mellett idegen nyelv oktatást, munkaerő-piaci és vállalkozási ismereteket nyújtott tanulóinak. A különféle tanulási nehézséggel érkező, vagy alulmotivált tanulók esélyt kaptak a személyiségük fejlesztésére, a  bármiben tehetséget felmutató fiatalok pedig támogatást kaptak és kihívásokat a karrierépítésük érdekében. Az általános műveltség megalapozását biztosította az alapműveltségi vizsga, mely a tovább tanuláshoz adott esélyt. Jelentős hányada a tanulóknak érettségi bizonyítványt szerzett, majd technikusi, oklevelet illetve mesterlevelet, vagy felsőoktatási képesítést . A második építőipari szakmai képzés lehetőségével is többen éltek. Büszkék vagyunk ezekre a tanulókra éppúgy, mint azokra a diákokra , akik saját , hozott alulműveltségüket, vagy előző iskoláikból magukkal hozott önbizalomhiányukat, alulmotiváltságukat legyőzték és eredményes szakmunkás bizonyítványt szereztek. A magániskola szándékosan nem kért vizsgáztatási engedélyt. Az iskolában folyó oktató nevelő munka hatékonyságáról és eredményességéről meggyőződve, idegen állami iskolák mellett működő vizsgabizottságok előtt vizsgáztak eredményesen a tanulók. Számukra megvalósult a független vizsgabizottság előtt tett vizsga. Minden vizsgabizottsági elnök dicséretét hazahozták. Mindehhez kellett a jól együttműködő, és szakmai igényességgel végzett oktató, nevelő tanári és szakoktatói testület.

A tanulók tanulmányi eredményüktől függően, alapítványi tanulmányi ösztöndíjban részesültek.  Az iskola ennél is többet nyújtott azzal, hogy az állampolgári öntudatos gondolkodást fejleszthették az önkéntes segítő munka szervezett alkalmain. A magániskola szigorú nevelési elvei, a szülők együttműködő partneri megszólítása és a diákok kreatív önszerveződésének köszönhetően esélyt kapott minden építő kezdeményezés az iskolai diákéletben.  Ettől voltak az iskolai kirándulások, a kihívást jelentő túrák, és az egyetemes kultúra kincseit bemutató kiállítások, valamint az egyedi iskolai ünnepek tartalmas és szép emlékei az itt tanuló fiataloknak. Őrizzük a tablókat itt a digitalizált felületen.                                                                          A legfontosabb tényező a szakmai gyakorlat, egybefüggő megszervezése valós építőipari kivitelezési munkaterületeken. A tanulók a mintakövető tanulás, valamint az építőipari kivitelezés globális ismereteivel gyarapodtak nap mint nap a szakmai gyakorlat során.  Tehát a duális képzés ebben az iskolában már 1992 óta működött eredményesen és nagyfokú hatékonysággal.      Ez egy közösség mely minden részvevő életének egy értékes része. A tanuló évek alatt nyomot hagytunk magunk után,hiszen a város ahol az iskola működött jelentős mennyiségű épületének építésében, felújításában, átalakításában részünk volt, és ez nem kevés.                                                                                                                                                                   Tisztelet és köszönet a fenntartó Bánhidai Ipari Tanoda Alapítvány mindenkori kuratóriumának és felügyelő bizottságának. A tervezéstől az iskola működésének befejezéséig eltelt 25 év. Előretekintve ez azt is jelenti, hogy további több évtizedre építőipari szakemberek fognak dolgozni az országban, vagy külföldön. A Német-Magyar Iparkamara 2013-ban Szakképzési Díjra jelölte a magániskolát. A méltatásban kiemelték a kort megelőző hiteles duális képzés megvalósulását.

Adatkezelési szabályzat

Fórum használati szabályzat

"Semmilyen széljárás nem felel meg annak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart." 
Seneca

Bánhidai Ipari Tanoda Alapítvány

Tatabánya Május 1. park 6.

iparitanoda@iparitanoda.hu

+36 30 9575749

Bánhidai Ipari Tanoda | Minden jog fenntartva 2019