Céginformációk - Oktatott szakmák - Referenciáink - Elérhetőségeink

 

 

Ács - állványozó

 

állam által elismert (OKJ) szakképesítés

 

Hivatalos adatok:

 

OKJ-szám: 33521601
A szakképesítés szintje: középfokú

 • az életbe léptető rendelet: 7/1993.(XII.30.) MüM

 • a szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó rendelet: 20/1996. (III.28.)IKM

 • a központi program: 1139/1997.III.23. NSZI

 • munkakör betöltésére vonatkozó rendelet: 50/1999. (IX. 10.) GM r.

Szakmacsoport: Építészet
Felügyelő minisztérium: OM
A mestervizsgáért felelős kamara: MKIK
A képesítéshez rendelt foglalkozás: Ács-állványozó

A szakképesítés iskolai rendszerben tanulható
A képzés 60 százalékában gyakorlati képzés folyik.

 

Részletes bemutatás:

 

 

A képesítéssel betölthető munkakörök: 7612 Ács-állványozó
Tevékenységi területek:

 • építőipar

 • fafeldolgozás, fonott áru gyártása

A szakképesítéssel végezhető munka, fokozottan balesetveszélyes.

A munka jellege:

(egyenértékű) álló (egyenértékű) hajlott testtartásban, szabadban végzett, nehéz fizikai munka.

Jellemző szakmai tevékenységek: Az épületek tetőszerkezetének felépítése fából, vasbetonból vagy acélszerkezetből; a tartóoszlopok, gerendák és egyéb szerkezeti elemek kimérése, vágása, illesztése és szerelése; épületelemek zsaluzatainak elkészítése, felépítése, lebontása, szétszerelése; fa alapanyagból fő-, vagy válaszfalak, valamint födémek készítése; épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítása, javítása és felújítása; a falazatok építéséhez, vakolásához és burkolásához szükséges munkaállványok elkészítése, felállítása, ill. lebontása; díszletek készítése, felállítása, javítása. Szakmai követelmények: Rendelkezzen megfelelő statikai épületszerkezet-tani, építésszervezési és műszaki rajz ismeretekkel; ismerje az állványok anyagait, az állványépítési és - szerelési módokat; ismerje a tetőszerkezetek faanyagait és a használatos kötésmódokat; legyen képes az épületek tetőszerkezetének felépítésére fából, vasbetonból vagy acélszerkezetből; a szerkezeti elemek kimérésére, vágására, illesztésére és szerelésére; épületelemek zsaluzási munkáinak elvégzésére; fából falak, födémek készítésére; épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítására, javítására és felújítására; építési munkaállványok felállítására, ill. lebontására; díszletek készítésére; tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat. A szakma várható fejlődése: A szakmában egyre nagyobb szerepet kapnak az előre gyártott, könnyen összeszerelhető állványzatok és a nagy pontosságú zsaluk. Ezek alkalmazása könnyebbé, biztonságosabbá és pontosabbá teszi az ács-állványozó munkáját.

 

Részvételi (vizsga) feltételek:

 

Szükséges iskolai végzettség: 10. (18 éven felülieknek 8.) évfolyam elvégzése
Szakmai előképzettség nem szükséges.
Életkori előírás nincs.
A képzésben való részvétel szakmai egészségi alkalmassági vizsgálathoz kötött.

A szakképesítés megszerzéséhez, illetve a munkavégzéshez a következő tulajdonságok szükségesek:

 • alkalmazkodóképesség

 • fizikai teherbírás

 • gyors helyzetfelismerés

 • jó szemmérték

 • jól koordinált kézmozgás

 • koordinált, ügyes mozgás

 • térbeli tájékozódó képesség

 • tériszonymentesség

Az oldalakat készítette az AxisNet Kft. !